Prijavi se

Standardi za sadnice golog korena

Posebni zahtevi

 • Sve sadnice sa golim korenom transportuju se u buntovima. Prilikom svakog transporta sadnica sa golim korenom, mora se voditi računa da ne dođe do sušenja korena.
 • Za sadnice žbunova jedanput presađenih, žbunova i sadnica za živu ogradu, mora biti označen broj grana i visina.
 • Žbunovi treba da su presađeni i orezivani tokom gajenja. Žbunovi  jedanput presađeni i sadnice za žive ograde su snažne mladice najmanje 2 godine stare iz prve škole.
 • Zavisno od rasta i vrste/kultivara, moraju imati najmanje 2 ili 3 grane i veličine čija je specifikacija data u prilogu. Žbunovi jedanput presađeni se klasifikuju u nekoliko grupa sa određenim minimalnim brojem grana za određenu veličinu. Žbunove jedanput presađene sa manjim brojem grana od naznačenog, ne treba prodavati.
 • Piramida je oblik u kojoj se mogu gajiti neke vrste/kultivari drveća. Žbunaste sadnice piramidalnog rasta moraju da imaju jak centralni lider i najmanje tri jake bočne grane, zavisno od taksona.
 • Puzavice se moraju gajiti u posudama (saksijama ili kontejnerima). Izuzetak: Parthenocissus quinquefolia i Parthenocissus quinquefolia ‘Engelmanni’, koje mogu biti gajeni na otvorenom i prodavati se sa golim korenom.

Veličine sadnica golog korena po grupama

 

Žbunovi Primeri: (*= izuzeci)
kompaktni
 minimalni broj grana sa dužinama u cm:
žbun jedanput presađen sa 3 grane 25- 40 Deutzia gracilis/kalmiaefl.

Ligustrum vulg. ‘Lodense’

patulјasti kultivari roda Philadelphus

Rosa nitida

Salix purpurea ‘Nana’

patulјasti  kultivari  Spiraea  jap.  ‘Little Princess’

patulјasti kultivari roda Weigela

40- 70
žbun sa 4 grane 20- 30
sa 5 grana 30- 40
40- 60
60- 80
niski
žbun jedanput presađen sa

3 grane

25- 40 Berberis vulgaris/wilsonae

Cotoneaster acutifolius Ligustrum obt. regelianum Lonicera coerulea

Lonicera xyl. ‘Clavey’s Dwarf’

Potentilla fruticosa/cvs.

Salix repens cvs.

Spiraea bum. ‘Froebelii’/trilobata Stephanandra incisa ‘Crispa’ Symphoricarpos chen. ‘Hancock’

40- 70
70- 90
žbun                      sa 4 grane 20- 30
30- 40
40- 60
sa 5 grana 60-80
srednji
 žbun jedanput presađen sa

2 grane

25- 40 *Acer ginnala

Amelachier leavis/ -‘Ballerina’

Berberis thunbergii

* Caragana arborescens Chaenomeles (iz semena) Cornus mas

Corylus maxima/purpurea Cotoneaster multiflora/ -cvs. Crataegus (iz semena)

*Deutiza magnifica Eleagnus cvs. Euonymus europaeus

* Forsythia intermedia cvs.

Hippophae cvs.

*Holodiscus discolor

*Laburnum (iz semena)

Lonicera species

Mahonia aquifolium cvs.

*Malus species

*Prunus species

*Pyrus species

Rhamnus species

Rhus species

Ribes aureum/ -cvs.

* Rosa species (iz semena)

Rubus odoratus

srednji kultivari i vrste roda * Salix

Sambucus canadensis cvs.

*Sorbaria species

* Syringa species (iz semena)

Tamarix species

40- 70
70- 90
Žbun sa 3 grane 30- 40
40- 60
60- 80
80-100
100/+
* sa 4 grane 100/+
snažni
žbun jedanput presađen sa

*2 grane

40- 70 *Amelanchier species (iz semena)

Aronia species

*Cornus alba/sanguinea cvs.

*Corylus avellana

*Cotoneaster species (iz semena)

Deutzia scabra cvs. Kerria japonica /cvs. Kolkwitzia amabilis

snažni kultivari roda Philadelphus

Ribes sanguineum cvs.

snažni kultivari i vrste roda *Salix

snažni kultivari roda *Spiraea

Stephanandra incisa

*Symphoricarpus species/cvs.

Syringa chinensis cvs.

*Viburnum species (iz semena)

snažni kultivari roda Weigela

70- 90
sa 3 grane 40- 70
70- 90
Žbun sa 4 grane 40- 60
60- 80
80-100
sa 5 grana 100/+

 

 

za sledeće vrste/kultivare žbunova uzima se min. broj grana bez njihove dužine
2 grane

3-4 grane

5-7 grana

8/+ grana

Hydrangea paniculata cvs.

Laburnum wat. ‘Vossii’ Prunus serr. ‘Amanogawa’ Prunus triloba

Rhus typhina ‘Dissecta’ Syringa species/cvs. Viburnum opulus cvs.

 

 

vrste za žive ograde
minimalni broj grana sa dužinama u cm:
žbun jedanput presađen sa

3 grane

30- 50 Ligustrum iboleum

Ligustrum ovalifolium Ligustrum vulgare/cvs. Ribes alpinum/cvs.

50- 80
sa 5 grana 50- 80
žbun                     sa 6 grana 40- 60
60/+
sa 8 grana 80-100
100/+

 

 

piramidalni oblici
minimalan broj

lateralnih izdanaka

ukupna

visina u cm:

3 izdanka 80-100 Crataegus laevigata cvs.

Malus cvs.

Prunus serr.

‘Kiku-shidare-zak.’

5 izdanaka 100-125
125-150
7 izdanaka 150-200
puzavice
minimalni broj grana sa dužinama u cm
3 125 Parthenocissus

 

PAKOVANJE I VEZIVANJE
 • Žbunovi jedanput presađeni se pakuju 10 sadnica po buntu
 • Žbunovi se pakuju 5 sadnica po buntu
 • Puzavice se pakuju 10 sadnica po buntu

STANDARDI ZA BALIRANE SADNICE

Posebni zahtevi

 • Za sadnice gajene u kontejnerima pogledati zahteve u poglavlјu STANDARDI ZA SADNICE U POSUDAMA.
 • Sadnice gajene u kontejnerima moraju biti naznačene.
 • Sadnice zimzelenih lišćara moraju se pravilno presađivati, najmanje svake treće godine. Moraju se gajiti na dovolјnom rastojanju i moraju se vaditi sa busenom ili gajiti u kontejnerima. Dodatna zemlјa se ne sme dodavati naknadno, osim zemlјe koja se odvojila od busena prilikom vađenja kojim se učvrsti busen.
 • Sadnice zimzelenih lišćara iznad standarda moraju se presađivati svake treće godine i gajiti na ekstra širokim prostorima. Moraju se vaditi sa busenom ili u kontejnerima. Sadnice zimzelenih lišćara kojima se meri širina moraju imati izbalansirane grane.
 • Sortiranje treba raditi u odnosu na veličine; za obeležavanje veličina, koriste se različite boje kao što je naznačeno u dalјem tekstu.
 • Za vrste/kultivare sa snažnim liderom, gornja granica merenja visine je polovina vršnog letorasta.

Veličine baliranih sadnica po grupama:

 

Žbunovi
Visine ili širine u cm sa bojama za označavanje
niski/kompaktni
10 -15 40 – 50 plava 100 – 125 bela
15 – 20 plava 50 – 60 žuta 125 – 150 plava
20 – 25 žuta 60 – 70 crvena 150 – 175 crvena
25 – 30 crvena 70 – 80 bela 175 – 200 žuta
30 – 40 bela 80 – 100 žuta 200 – 225 plava
100 – 125 bela 225 – 250 bela
Za visine iznad 250 cm, raspon je 50 cm, iznad 400 cm je 100 cm
srednje veličine
15 – 20 plava 60-80 crvena 150-175 crvena
20-30 žuta 80-100 žuta 175-200 žuta
30-40 bela 100-125 bela 200-225 plava
40-60 plava 125-150 plava 225-250 bela
Za visine iznad 250 cm, raspon je 50 cm, iznad 400 cm je 100 cm
snažne, visoke
20-30 žuta 60-100 crvena 200-250 plava
30-40 bela 100-150 bela 250-300 žuta
40-60 plava 150-200 crvena 300-400 plava
Za visine iznad 400 cm raspon je 100 cm

 

 • Sadnice iznad  standarda – Za ovu vrstu sadnica može iza označene visine biti dodata širina.
 • Broj grana označava se na sledeći način:

 

Broj grana 2 3 do 4 5 do 7 8 do 12
Oznake 2 3/4 5/7 8/12

 

 • Pokrivači tla označavaju se širinom u cm i razvrstavaju u sledeće grupe:

 

10 -15 30-40
15 -20 40-50
20 – (25) 50-60
(25) – 30 60-80

 

 • Žbunaste stablašice označavaju se visinom stabla u cm i razvrstavaju u sledeće grupe:

 

40 125
60 150
80 200
100

 

STANDARDI ZA SADNICE U POSUDAMA

Posebni zahtevi

 • Kontejnerska sadnica mora biti označena slovom “C” (container) nakon kog sledi broj kojim je označena zapremina kontejnera u litrima. Na primer: C5 = 5 litara.
 • Sadnica u saksijama mora biti označene slovom “P” (pot) iza koga je broj koji označava spolјašnju širinu gornjeg dela kvadratne saksije u cm. Na primer: P11= saksija širine 11 cm. Oblik saksije (kružni ili kvadratni) mora biti naznačen.
 • Veličina posuda mora biti srazmerna veličini bilјke. Kontejnerom se smatra posuda čija je zapremina 2 litra ili veća. Saksija je posuda manja od 2 litra.
 • Podrazumeva se da će bilјke biti gajene u čvrstim posudama. U izvesnim slučajevima za potrebe tržišta, mogu se koristiti drugačije posude, na pr. polietilenske vrećice, što jasno mora biti naznačeno.
 • Sve veličine date u specifikaciji su minimalne vrednosti. Kod većih bilјaka zapremina kontejnera, oblik bilјke, broj grana itd. mora biti u srazmeri sa veličinom bilјke. Koristiti veličine date u prethodnim poglavljima.
 • U prepiskama, ponudama, listama isporuka i dokumentaciji na posudi u kojoj je sadnica mora da stoji naznaka zapremine kontejnera ili širina saksije.
 • Sadnica u posudama mora se gajiti dovolјno dugo da korenov sistem prodre kroz supstrat ali ne i da je previse zbijen. U posudama sadnicu treba gajiti bar jednu vegetacionu sezonu ali ne više od dve.
 • Sadnica treba da budu u čistim posudama. Uzimajući u obzir veličinu posude i vreme od presadnje, sadnica treba da je centralno postavlјena, sa dobro razvijenim korenom, jedra i dobro zalivena, sa nivoom supstrata ispod oboda posude.
 • Posuda treba da su bez korova u supstratu koji je bez mahovina i dr.
 • Rododendroni i azaleje ” bez ili sa nekoliko cvetnih pupolјaka” (izuzev vrsta ili novih kultivara) moraju biti obeleženi kao “Sadnica bez cvetnih pupolјaka”. Sadnica rododendrona dobijene u kulturi tkiva mora biti naznačene oznakom “TS” prve tri godine nakon aklimatizacije.
 • Za vresove mora biti naznačena starost sadnica.
 • Sve bilјke moraju biti označena tačnim nazivom i adekvatno obeležene, sa oznakom pravilno postavlјenom i propisno pričvršćenom uz bilјku ili zabodenu u supstrat.

 

U tabeli koja sledi data je konverzija zapremine u litrima, u EЅ normama za prečnik posude (ø):

 

Zapremina u litrima EЅ norme (ø)
1 ES 13
1,5 ES 15
2 ES 17
3 ES 19
4 ES 21
5 ES 24
7,5 ES 27

 

Specifikacija

 

 

Puzavice i penjačice sočnih plodova

 

Oznaka  saksije  i zapremina u litrima

Minimalna visina nadzemnog dela Olik Minimalni broj grana u donjoj trećini  

PRIMERI

Actinidia P13 1.5 40 Sa jednim ili nekoliko izdanaka A. kolomikta
 

Akebia

 

P13

 

1.5

 

40

 

Sa nekoliko izdanaka

 

3

 

A. quinata

 

Campsis

 

P13

 

1.5

 

60

 

Sa nekoliko izdanaka

 

2

 

C. radicans

 

Clematis

 

P11

 

1

 

40

 

Sa nekoliko izdanaka

 

2

 

C. ‘Jackmannii’

Clematis 1,5 60 Sa nekoliko izdanaka 2 C. ‘Jackmannii’
Hedera, snažni 1,5 60 Sa nekoliko izdanaka 2 H. colchica ‘Dentata Variegata’
Hedera, srednje P13 1,5 40 Sa nekoliko izdanaka 2 H. helix ‘Goldheart’
Hydrangea 2 30 Sa nekoliko izdanaka 2 H. anomala petiolaris
 

Jasminum

 

P13

 

1,5

 

40

 

Razgranat oblik

 

3

 

J. nudiflorum

 

Lonicera

 

P13

 

1,5

 

60

 

Sa nekoliko izdanaka

 

2

 

L. per. ‘Serotina’

 

Parthenocissus, snažni

 

2

 

60

 

Sa nekoliko izdanaka

 

2

 

P. quinquefolia

Parthenocissus, srednje 1 40 Sa nekoliko izdanaka 3 P. tricusp.’Veitchii’
Passiflora P13 1,5 60 Sa nekoliko izdanaka 2 P. caerulea
 

Polygonum (Fallopia)

 

P13

 

1,5

 

60

 

Sa nekoliko izdanaka

 

2

 

P. aubertii

 

Pyracantha

 

P13

 

1,5

 

40

 

Lider sa bočnim izdancima

 

P. ‘Orange Glow’

 

Vitis

 

P13

 

1,5

 

40

 

Sa jednim ili nekoliko izdanaka

 

V. vinifera ‘Purpurea’

 

Wisteria

 

2

 

60

 

Sa jednim ili nekoliko izdanaka

 

W. sinensis cvs.

Za posude većih zapremina izgled bilјke mora biti u proporciji

 

 

 

Četinari

 

Oznaka  saksije  i zapremina u litrima

Minimalna visina nadzemnog dela Oblik Minimalni broj grana u donjoj trećini  

PRIMERI

Abies, srednje 3 30 Lider sa bočnim izdancima A. koreana
 

Cedrus. srednje/snažni

 

3

 

40

 

Lider sa bočnim izdancima

 

C. deodara

 

Chamaecyparis, snažni

 

2

 

30

 

Jedan lider pokriven granama do

osnove

 

C. laws. ‘Columnaris’

3 40 C. – ‘Columnaris’
 

Chamaecyparis, srednje

 

2

 

30

 

Jedan lider

 

C. – ‘Ellwoodii’

Chamaecyparis, patulјasti 2 15 ø Žbunast oblik C. obt. ‘Nana Gracilis’
Cupressocyparis(x), snažni 2 30 Lider sa bočnim izdancima C. leylandii
3 40 Lider sa bočnim izdancima C. leylandii
Cupressocyparis  (x),  srednje

snažni

2 30 Jedan lider pokriven granama do

osnove

C. – ‘Castlewellan Gold’
3 40 C. – ‘Castlewellan Gold’
Ginkgo 3 40 Lider sa bočnim izdancima G. biloba
 

Juniperus,   srednje   snažni,

granaju se od osnove

 

3

 

50

 

Jedan lider

 

J. scop. ‘Skyrocket’

Juniperus, patulјasti 1,5 15 ø jŽbunast oblik J. squamata ‘Blue Star’
Juniperus, polegli/snažni 3 30 ø Razgranat oblik 3 J. media(x)’Pfitzeriana’
Juniperus, polegli/srednje 2 20 ø Razgranat oblik 3 J. hor. ‘Wiltonii’
Larix 3 20 ø Lider sa bočnim izdancima L. kaempferi
 

Metasequoia

 

3

 

60

 

Lider sa bočnim izdancima

 

M. glyptostroboides

 

Picea, patulјasti

 

2

 

15

 

Žbunast oblik

 

P. gl. ‘Alberta Globe’

2 20 Žbunast oblik P. abies ‘Nidiformis’
2 25 Jedan lider pokriven granama do

osnove

P. glauca ‘Conica’
Picea, srednje/snažni 3 30 Lider sa bočnim izdancima P. pungens cvs.
Pinus, snažni 3 30 Lider sa bočnim izdancima P. sylvestris
Pinus, srednje 2 20 Žbunast oblik P. mugo
Taxus, srednje/snažni 3 30 Lider    pokriven    granama    do

osnove

T. baccata
 

Thuja, snažni

 

2

 

30

 

Jedan lider pokriven granama do

osnove

 

T. plicata cvs.

3 40 T. plicata cvs.
Thuja, srednje snažna 2 15 Jedan lider pokriven granama do

osnove

T. occ. ‘Rheingold’
Tsuga, snažni 3 30 Lider sa bočnim izdancima T. canadensis
Tsuga, patulјasti 2 15 ø Žbunast oblik T. canadensis ‘Nana’

Za veće sadnice, zapremina posude i habitus bilјke moraju biti u proporciji.

 

 

 

Žbunovi, grupa 1

 

Oznaka saksije i zapremina u litrima

Minimalna visina nadzemnog dela Oblik Minimalni broj grana u donjoj trećini  

PRIMERI

Abelia 2 25 Žbunast oblik 3 A. grandiflora(x)
 

Acer palmatum, mali

 

2

 

25 ø

 

Razgranat oblik

 

2**

 

A. palm. ‘Dissectum’

Acer palmatum, srednji 3 40 Razgranat oblik 3 A. – ‘Atropurpureum’
Amelanchier 3 50 Razgranat oblik 3 A. lamarckii
 

Aralia

 

3

 

40

 

Jedan lider

 

A. chinensis

 

Arbutus

 

2

 

30

 

Razgranat oblik

 

2

 

A. unedo

 

Artemisia

 

2

 

20

 

Žbunast oblik

 

3

 

A. ‘Powis Castle’

 

Arundinaria (see Fargesia)

 

Aucuba, snažni

 

3

 

25

 

Žbunast oblik

 

3

 

A. japonica

Aucuba, srednji 2 20 Žbunast oblik 3 A. – ‘Crotonifolia’
Bambu,     snažni        (see

Fargesia)

Bambu, srednji (see Fargesia)
Bambu,   patulјasti      (see

Pleioblastus)

Berberis, zimzeleni snažni 3 40 Žbunast oblik 3 B. stenophylla(x)
Berberis, zimzeleni srednji 3 25 Žbunast oblik 3 B. darwinii
Berberis,           zimzeleni

patulјasti

2 20 ø Žbunast oblik 3 B. candidula
Berberis,         listopadni

snažni

3 40 Razgranat oblik 3 B. ottawensis(x)
Berberis,         listopadni

srednji

3 30 Razgranat oblik 3 B. thunbergii cvs.
Berberis,         listopadni

patulјasti

2 15 Razgranat oblik 3 B. – ‘Atropurp. Nana’
Buddleja 3 40 Razgranat oblik 3 B. davidii & cvs.
 

Buxus, srednji

 

2

 

20

 

Žbunast oblik

 

3

 

B. sempervirens

 

Caryopteris

 

2

 

25

 

Razgranat oblik

 

3

 

C. clandonensis(x)

 

Ceanothus, srednje snažni

 

2

 

40

 

Lider sa bočnim izdancima

 

C. ‘Burkwoodii’

Ceanothus, polegli 2 25 ø Žbunast oblik 2 C. thyrsiflorus repens
Ceratostigma 2 20 Žbunast oblik 3 C. willmottianum
 

Cercis

 

3

 

30

 

Razgranat oblik

 

3

 

C. siliquastrum

 

Chaenomeles

 

3

 

30

 

Razgranat oblik

 

3

 

C. speciosa & sup. cvs.

 

Choisya

 

2

 

20

 

Žbunast oblik

 

2

 

C. ternata

 

Cornus, snažni

 

3

 

40

 

Razgranat oblik

 

3

 

C. alba cvs.

Cornus, srednji 3 40 Razgranat oblik 3 C. florida rubra
Cornus, patulјasti P11 1 15 ø Sa nekoliko izdanaka 3 C. canadensis
Cortaderia 3 40 Sa nekoliko izdanaka 3 C. selloana
(Gynerium argenteum)
Corylopsis, srednje snažni 3 40 Razgranat oblik 2 C. sin. (willmottiae)
Corylopsis, patulјasti 2 25 Razgranat oblik 3 C. pauciflora

 

 

 

Žbunovi, grupa 2

 

Oznaka saksije i zapremina u litrima

Minimalna visina nadzemnog dela Oblik Minimalni broj grana u donjoj trećini  

PRIMERI

Corylus 3 40 Razgranat oblik 3 C. maxima ‘Purpurea’
Cotinus 3 30 Razgranat oblik 3 C. coggygria
Cotoneaster, snažni 3 50 Razgranat oblik 2 C. watereri(x)
Cotoneaster, srednji 3 40 Razgranat oblik 3 C. franchetii
Cotoneaster,          snažni

polegli

2 25 ø Razgranat oblik 3 C. suecicus ‘Skogholm’
Cotoneaster,          srednji

polegli

2 25 ø Razgranat oblik 4 C. horizontalis
Cotoneaster, polegli sporo

rastući

1.5 20 ø Razgranat oblik 4 C. dammeri
Cytisus, snažni 2 35 Razgranat oblik 5 C. scoparius cvs.
Cytisus, srednji 1,5 30 Razgranat oblik 5 C. praecox(x)
 

Cytisus, patulјasti

 

1.5

 

15 ø

 

Razgranat oblik

 

5

 

C. beanii(x)

 

Deutzia, snažni

 

3

 

40

 

Razgranat oblik

 

4

 

D. scabra ‘Plena’

Deutzia, srednji 3 25 Razgranat oblik 4 D. purpurascens ‘Kalmiiflora’
Elaeagnus, snažni 2 30 Razgranat oblik 3 E. ebbingei
Elaeagnus, srednji 2 25 Razgranat oblik 3 E. pungens ‘Maculata’
Escallonia 3 30 Razgranat oblik 3 E. ‘Donard Seedling’
 

Euonymus, snažni

 

3

 

40

 

Razgranat oblik

 

3

 

E. europaeus

Euonymus, srednji 2 25 Razgranat oblik 3 E. japonicus
Euonymus, patulјasti 1,5 15 ø Žbunast oblik 5 E. fortunei cvs.
Exochorda 3 30 Razgranat oblik 3 Ex. macrantha(x) ‘The Bride’
Fargesia, snažni 3 45 Sa nekoliko izdanaka 5 F. murieliae
Fargesia, srednji 3 30 Sa nekoliko izdanaka 5 F. – ‘Simba’
Forsythia. srednji 3 40 Razgranat oblik 3 F. int. ‘Spectabilis’
Forsythia, patulјasti 2 20 Razgranat oblik 3 F. ‘Courtasol’
Gaultheria P11 1 10 ø Sa nekoliko izdanaka 3 G. procumbens
 

Genista, srednji

 

1,5

 

30

 

Razgranat oblik

 

3

 

G. tinct. ‘Royal Gold’

Genista patulјasti 1.5 20 Žbunast oblik 4 G. lydia, Genista patulјasti
Hamamelis 3 40 Razgranat oblik 2 H. mollis
Hebe srednje 1.5 20 ø Žbunast oblik 3 H. rakaiensis
Hebe patulјasti P11 1 10 ø Žbunast oblik 3 H. ping.’Pagei’
Hibiscus 3 30 Razgranat oblik 3 H. syriacus cvs.
Hippophae 3 40 Razgranat oblik 2 H. rhamnoides
Hydrangea snažni 3 40 Razgranat oblik 3 H. paniculata cvs.
Hydrangea srednje 2 25 Razgranat oblik 3 H. macrophylla(hortensis) cvs.
Hypericum srednje snažni 2 30 Žbunast oblik 3 H. ‘Hidcote’
Hypericum patulјasti P9 10 Žbunast oblik 3 H. calycinum
Ilex srednje snažni 2 40 Lider    pokriven    granama    do

osnove

I. aquifolium cvs.
Ilex patulјasti 2 20 Razgranat oblik 3 I. crenata & cvs.

 

 

 

Žbunovi, grupa 3

 

Oznaka saksije i zapremina u litrima

Minimalna visina nadzemnog dela Oblik Minimalni broj grana u donjoj trećini  

PRIMERI

Kerria, snažni 3 40 Razgranat oblik 3 K. japonica, Kerria, snažni
Kerria, srednji 2 30 Razgranat oblik 3 K. – ‘Aureovariegata’
Kolkwitzia 3 30 Razgranat oblik 3 K. amabilis
 

Lavandula

 

P11

 

1

 

15

 

Žbunast oblik

 

3

 

L. angustif. ‘Hidcote’

 

Leucothoe

 

2

 

25

 

Žbunast oblik

 

3

 

L. walteri ‘Rainbow’

 

Ligustrum

 

2

 

30

 

Razgranat oblik

 

3

 

L. ovalifolium ‘Aureum’

 

Lonicera, snažni

 

3

 

40

 

Razgranat oblik

 

3

 

L. tatarica cvs,

Lonicera, patulјasti 2 25 ø Razgranat oblik 4 L. pileata
Magnolia, snažni 3 40 Razgranat oblik 3 M. soulangeana
Magnolia, srednji 3 30 Razgranat oblik 3 M. stellata
Mahonia snažni 3 25 Jedan lider M. media(x) ‘Charity’
Mahonia, srednji 2 20 Razgranat oblik 2 M. aquifolium
Olearia 2 25 Žbunast oblik 3 O. haastii(x)
 

Osmanthus

 

2

 

20

 

Žbunast oblik

 

3

 

O. heterophyllus

 

Pachysandra

 

P9

 

10 o

 

Bilјka sa nekoliko izdanaka

 

3

 

P. terminalis

Parrotia 3 40 Lider sa bočnim izdancima P.peresica
Pernettya 2 25  

Žbunast oblik

5 P. macronata cvs.
 

Perovskia

 

3

 

30

 

Razgranat oblik

 

3

 

P. atriplicifolia

 

Philadelphus, snažni

 

3

 

40

 

Razgranat oblik

 

3

 

P. ‘Virginal’

Philadelphus, srednji 3 40 Razgranat oblik 3 P. ‘Belle Etoile’
Philadelphus, patulјasti 2 25 Razgranat oblik 4 P. ‘Manteau d’Hermine’
Photinia 3 30 Razgranat oblik 3 P. fraseri(x) ‘Red Robin’
Physocarpus 3 30 Razgranat oblik 3 P. opulifolius ‘Darts Gold’
Pieris, srednje 2 20 Žbunast oblik 3 P. ‘Forest Flame’
Pleioblastus, patulјasti 2 15 Sa nekoliko izdanaka 5 P. humilis var pumilus
 

Potentilla

 

3

 

25

 

Žbunast oblik

 

4

 

P. fruticosa ‘Jackman’s Variety’

Potentilla, srednje 2 20 ø Žbunast oblik 4 P. – ‘Elizabeth'(arbuscula)
Prunus, zimzeleni snažni 3 40 Razgranat oblik 3 P. laurocerasus
Prunus, zimzeleni srednje 3 30 Razgranat oblik 3 P. lusitanica
Prunus,  zimzeleni  srednje

prostrani

3 30 ø Razgranat oblik 3 P. laur. ‘Zabeliana’
Prunus,            zimzeleni

patulјasti

2 20 Razgranat oblik 3 P. laur. ‘Otto Luyken’
Prunus, listopadni, srednje

snažni

3 60 Lider sa bočnim izdancima P. cerasifera ‘Nigra’
Prunus,           listopadni

patulјasti

3 30 Razgranat oblik 3 P. cistena(x)

 

 

 

Žbunovi, grupa 4

 

Oznaka saksije i zapremina u litrima

Minimalna visina nadzemnog dela Oblik Minimalni broj grana u donjoj trećini  

PRIMERI

 

Pyracantha

 

1,5

 

40

 

Lider sa bočnim izdancima

 

P. ‘Orange Glow’

 

Rhus

 

3

 

40

 

Jedan ili sa nekoliko izdanaka

R. typhina
Ribes, snažni 3 40 Razgranat oblik 4 R. sanguineum ‘Pulborough Scarlet’
Robinia 3 40 Razgranat oblik 2 R. hispida
Rosmarinus 1,5 20 Žbunast oblik 3 R. officinalis
 

Rubus, srednje snažni

 

3

 

40

 

Razgranat oblik

 

3

 

R. ‘Benenden’ (tridel)

Rubus, snažni -niski 1,5 30 ø Razgranat oblik ili sa nekoliko

izdanaka

R. tricolor
Salix, žbunasti srednje 3 40 Razgranat oblik 3 S. eleagnos
Salix, žbunasti patulјasti 2 25 Razgranat oblik 3 S. lanata
 

Sambucus, snažni

 

3

 

50

 

Razgranat oblik

 

3

 

S. nigra

Sambucus, srednje 3 30 Razgranat oblik 3 S. racemosa ‘Plumosa Aurea’
Sarcococca 2 15 ø Žbunast oblik 5 S. ruscifolia
Senecio (Brachyglottis) 2 25 Razgranat oblik 3 B. ‘Sunshine’
 

Skimmia

 

2

 

20

 

Žbunast oblik

 

5

 

S. japonica ‘Rubella’

 

Sorbaria (aitchisonii)

 

3

 

40

 

Razgranat oblik

 

3

 

S. tomentosa var. angustifolia

Spartium 2 40 Razgranat oblik 5 S. junceum
Spiraea, snažni 3 40 Razgranat oblik 3 S. vanhouttei(x)
Spiraea, srednje 2 20 Žbunast oblik 5 S. japonica’ Anthony Waterer’
Spiraea, patulјasti 2 15 ø Žbunast oblik 5 S. – ‘Little Princess’
Stephanandra 1,5 25 ø Razgranat oblik 3 S. incisa ‘Crispa’
 

Symphoricarpus,     srednje

snažni

 

3

 

40

 

Razgranat oblik

 

3

 

S. doorenbosii . ‘Mother of Pearl’

Symphoricarpus, prostrani 1,5 30 Razgranat oblik 3 S. chenaultii(x) ‘Hancock’
Syringa, srednje snažni 3 40 Razgranat oblik 3 S. vulgaris cvs.
Syringa, srednji 3 30 Razgranat oblik 3 S. microph. ‘Superba’
Syringa, patulјasti 1,5 15 Razgranat oblik 3 S. meyeri ‘Palibin'(velutina)
Tamarix 3 40 Razgranat oblik 2 T. ramosissima (pentandra)
Ulex 2 20 Žbunast oblik 3 U. europ. ‘Flore Plena’
Vaccineum, srednje snažni 3 30 Žbunast oblik 3 V. corymbosum
Vaccineum, patulјasti P9 10 ø Sa nekoliko izdanaka 3 V. vitis-idaea ‘Koralle’

 

 

 

Žbunovi, grupa 5

 

Oznaka saksije i zapremina u litrima

Minimalna visina nadzemnog dela Oblik Minimalni broj grana u donjoj trećini  

PRIMERI

Viburnum,        zimzeleni

snažni

3 40 Razgranat oblik 3 V. burkwoodii(x)
Viburnum,        zimzeleni

srednje

2 20 Žbunast oblik 3 V. tinus
Viburnum,        zimzeleni 2 20 ø Žbunast oblik 4 V. davidii
spororastući
Viburnum        listopadni

snažni

3 40 Razgranat oblik 3 V. opulus ‘Roseum'(sterile)
Viburnum        listopadni

srednje

3 30 Razgranat oblik 3 V. carlesii ‘Juddii’ V. plic. ‘Mariesii’
 

Vinca

 

P9

 

10 ø

 

Sa nekoliko izdanaka

 

3

 

V. minor

 

Weigela, snažni

 

3

 

40

 

Razgranat oblik

 

3

 

W. ‘Bristol Ruby’

Weigela, srednje 3 30 Razgranat oblik 3 W. florida ‘Folliis Purpureis’

** minimalan broj grana nije neophodan u donjoj trećini

Za veće sadnice, zapremina posude i habitus bilјke moraju biti u proporciji

 

vrh