Prijavi se

Standardi za repromaterijal

Posebni zahtevi

  • Repromaterijal mora biti označen u skladu sa standardnim oznakamama (pogledati poglavlјe OZNAKE (SIMBOLI)).
  • Za detalјniji opis repromaterijala žbunja preporuka je da se naznači broj izdanaka minimalne dužine (pogledati poglavlјe STANDARDI ZA SADNICE GOLOG KORENA). Ako nema detalјnog opisa, repromaterijal žbunja mora imati makar jedan jak izdanak minimalne dužine.
  • Vrat korena kod podloga mora biti prav bez jačih zakrivlјenja. Kod starijih podloga za lišćare, letorasti iz prethodne vegetacije moraju biti bar 20 cm dužine.
  • Jednogodišnje podloge moraju imati minimalan prečnik korenovog vrata 3mm, a nekoliko godina stare podloge 4mm.
  • Sejanci (generativne podloge) sa podrezanim korenom moraju imati jak glavni koren i bočne korenove koji ne bi trebalo da počinju niže od 8 cm ispod vrata korena.
  • Sejanaci (generativne podloge) sa podrezanim korenom kod kojih je podrezivanje vršeno u setvenim lejama, mogu imati i bočne korenove koji počinju niže od 8 cm ispod vrata korena.
  • Ožilјena položenica mora imati najmanje tri prepoznatlјiva začetka korena.
  • Repromaterijal dobijen kulturom tkiva mora biti obeležen sa „TC“.

Veličine repromaterijala gajenog u saksijama:

 

Niski/kompaktni (širina u cm)  Primeri:
6-8 Berberis candidula

Spiraea jap. ‘Little Princess’

Abies balsamea ‘Nana’

Picea abies ‘Little Gem’

8-10
10-12
12-15
Visoki (intenzivnog rasta) (visina u cm)
15-20 Hedera helix ‘Arborescens’

Cornus alba ‘Sibirica’

Jun. media ‘Mint Julep’

Thuja occ. ‘Pyr. Compacta’

20-25
25-30
30-40
40-50

Veličine repromaterijala gajenog na otvorenom:

 

Niski/kompaktni (širina ili visina u cm) Primeri:
6-10 Andromeda polifolia

Kalmia latifolia

Pieris japonica cvs

Cham. obtusa ‘Nana Gracilis’

Picea abies ‘Ohlendorfii’

10-15
15-20
Srednje veliki (širina ili visina u cm)
15-20 Enkianthus campanulatus

Hibiscus syriacus cvs

Syringa microphylla ‘Superba’

Jun. media ‘Blaauw’

Tsuga canadensis

20-25
25-30
30-40
Visoki (intenzivnog rasta) (visina u cm)
20-30 Cornus alba cvs

Weigela ‘Bristol Ruby’

Cham. laws. ‘Columnaris’

Taxus cuspidata ‘Hicksii’

Thuja occ. ‘Pyr. Compacta’

30-45
45-60
60-80

 

Ukoliko se repromaterijal žbunja detalјno opisuje, broj izdanaka minimalne dužine označava se na sledeći način: oznaka – 2/3, -3/4, -4/5, – 5/6… znači (2 od 3, 3 od 4…)

Veličine podloga

 

Listopadne i zimzelene vrste Prečnik korenovog vrata

(ø u mm)

1/0 3/5
5/7
7/9
9/11
1/1 4/6
6/8
8/10
10/12
Četinari
1/1 ili 2/1 4/6
6/8
8/10
10/12

 

Pakovanje i vezivanje

  • Repromaterijal za prodaju se pakuje u buntove od 10, 25, 50 ili 100 bilјaka, zavisno od varijeteta, brzine rasta itd. uz obezbeđivanje dobrih uslova vlažnosti.

Standardi za mladice i presađenice

  • Mladice i presađenice moraju biti opisane u skladu sa standardnim oznakama iza kojih stoji naznaka veličine (pogledati poglavlјe OZNAKE (SIMBOLI))

Veličine mladica i presađenica po grupama:

 

Grupa Visina u cm: Primeri:
Listopadno žbunje
malo/srednje 15-30

30-50

Amelanchier

Ribes sang

Berberis thumb

Rosa (iz semena)

Colutea arb

Rubus frutic.

Genista tinct

Vaccinium sp.

srednje 20-40

40-60

Caragana arb.

Ligustrum vulg.

Cornus sang.

Lonicera tat. xyl.

Corylus av.

Malus communis

Crataegus mon.

Rhamnus

Hippohae

Sambucus

Ilex aquif.

Viburnum

Listopadno drveće
srednje

 

30- 50

50- 80

80-120

120-150

Aesculus, Prunus,Castanea

Quercus

Fagus

Sorbus

Juglans

Tilia

visoko 40 – 60

60 – 80

80 – 100

100 -140

140 – 180

Acer

Populus

Alnus

Robinia

Betula

Salix

Carpinus

Ulmus

Fraxinus

Četinari    
srednji 8 – 12

12 – 20

20 – 30

30 – 50

Jun. communis

Abies

Cedrus

Ginkgo

Taxus

Pinus mugo etc.

visoki 15- 25

25- 40

40- 60

60- 80

80-120

Chamaecyparis

Larix

Picea

Pinus (visokog rasta)

Pseudotsuga

Thuja

 

vrh