Prijavi se

Oznake (simboli)

Za repromaterijal zimzelenih i listopadnih vrsta (uklјučujući i četinare)

 

SEJANCI GAJENI NA OTVORENOM

1/0 – jednogodišnji sejanac
1/x0 – jednogodišnji sejanac presađen u fazi kotiledona
1/u – jednogodišnji podsečen sejanac
2/0 – dvogodišnji sejanac
1/1 – dvogodišnji presađeni sejanac
1/2 ili 2/1 – trogodišnji presađeni sejanac (posle prve ili druge godine)
2/2 – četvorogodišnji presađeni sejanac

OŽILЈENICE REZNICA

0/1 – jednogodišnje ožilјenice zrelih (zimskih) reznica
0/1/0 – jednogodišnja ožilјenica zelene ili poluzrele reznice
0/2/0 – dvogodišnja nepresađena ožilјenica zelene ili poluzrele reznice
0/1×0 – jednogodišnja pikirana ožilјenica zelene ili poluzrele reznice
0/1/1 – dvogodišnja presađena ožilјenica zelene ili poluzrele reznice
0/1/2 ili 0/2/1 – trogodišnja presađena ožilјenica zelene ili poluzrele reznice

KALEMLЈENE BILЈKE

x/1/0 – jednogodišnji letnji kalem
x/1/1 – dvogodišnji presađeni letnji kalem
x/0/1 – jednogodišnji zimski kalem
x/0/2 – dvogodišnji nepresađeni zimski kalem
x/2/0 – dvogodišnji nepresađeni kalem

OŽILJENICE DOBIJENE DELJENJEM, POLEGANJEM, ZAGRTANJEM ILI KORENSKIM REZNICAMA

-/1/0 – jednogodišnje nepresađene ožilјene položenice
-/2/0 – dvogodišnje nepresađene ožilјene položenice
-/1/1 – dvogogodišnje presađene ožilјene položenice ili korenske reznice

REPROMATERIJAL U SAKSIJAMA ILI SET KONTEJNERIMA

Primeri:
1/0 A5 – jednogodišnji sejanci iz set kontejnera sa ćelijama prečnika 5cm
0/1/0 A5 – jednogodišnja ožilјenica iz set kontejnera prečnika 5cm
0/1/1 P9 – dvogodišnja presađena ožilјenica u saksiji širine 9cm

Repromaterijal iz kulture tkiva

 

REPROMATERIJAL, DOBIJEN DIREKTNO IZ LABORATORIJE

TC 1: – in vitro repromaterijal u teglici = repromaterijal u inicijalnoj fazi razvoja korena
TC 2: – in vitro repromaterijal van agara = repromaterijal van teglice, spreman za aklimatizaciju u uslovima mista ili foginga u zaštićenim objektima
TC 3: – in vitro dobijen ožilјen i aklimatizovan repromaterijal

REPROMATERIJAL DOBIJEN U KULTURI TKIVA, POSLE GAJENJA U RASTILIŠTU

TC/0/1: – godinu dana gajenja posle iznošenja iz laboratorije
TC/1/1 ili TC/0/2: – dve godine gajenja posle iznošenja iz laboratorije

Objašnjenje oznaka (simbola)

 

Brojevi se uobičajeno odvajaju sa “/”. Pored toga može se koristiti i simbol “+”.
Primer: 1/0 ili 1+0, 2/1 ili 2+1.

SEJANCI

Prvi broj označava godine gajenja u odelјku za razmnožavanje (sejalištu).
Drugi broj označava godine nakon prve presadnje (na otvorenom polјu ili u saksije).
Znak “x” ispred drugog broja označava da je sejanac bio presađen odmah nakon klijanja u fazi kotiledona (pikiran).
Znak “U” nakon drugog broja označava da sejanac ostao na istom mestu – nije presađen ali je izvršeno orezivanje korena.

OŽILЈENICE

Repromaterijal dobijen ožilјavanjem reznica označava se “O” kao prvim brojem;
Drugi broj označava vreme trajanja ožilјavanja nakon pobadanja reznice (u ožilištu);
Treći broj označava godine rasta u rasadniku nakon prve presadnje (na otvorenom polјu ili u posude);
Oznaka “x” između drugog i trećeg broja označava da je ožilјenica presađena u toku iste sezone kada je reznica i krojena.

KALEMLЈENI REPROMATERIJAL

Oznaka za repromaterijal dobijen kalemlјenjem počinje znakom “X”;
Drugi broj označava godine provedene u odelјku za razmnožavanje nakon kalemlјenja;
Treća oznaka se odnosi na godine nakon prve presadnje (na otvorenom polјu ili u posude).

REPROMATERIJAL DOBIJEN POLEGANJEM ILI DEOBOM

Položenice se označavaju “-“ kao prvom oznakom;
Broj koji sledi označava vreme pre odvajanja od matične bilјke;
Druga brojka označava godine nakon prve presadnje (na otvorenom polјu ili u posude).

REPROMATERIJAL U SAKSIJAMA ILI SET KONTEJNERIMA

  • Sadnice gajene u saksijama označavaju se slovom “P” (od reči pot – saksija) iza koje se piše broj.
  • Sadnice gajene u set kontejnerima označavaju se slovom “A” iza koje se piše broj.
  • Broj koji sledi iza oznaka “P” i “A” odnosi se na prečnik ili širinu saksije odnosno ćelije set kontejnera.

KULTURA TKIVA

  • Repromaterijal dobijen kulturom tkiva označava se slovima “TC” (tissue culture – kultura tkiva);
  • Repromaterijal koji se stavlјa na tržište direktno iz laboratorije za kulturu tkiva, iza oznake “TC” nosi i broj koji označava starost repromaterijala;
  • Prodaja repromaterijala dobijenog kulturom tkiva nakon aklimatizacije u rasadniku: U ovim slučajevima koriste se oznake kao kod ožilјenica, osim što se oznaka “0” zamenjuje oznakom “TC”.
vrh