Prijavi se

06/02/2019

Podeli

UTICAJ SENOVITE POZICIJE NA PROIZVODNJU SADNICA OBOJENIH LIŠĆARA

piše: Vladimir Milutinović

Pigmentacija listova kod različitih formi biljaka se može definisati kao karakteristika obojenosti listova određenih vrsta biljaka. Ova pojava se može javiti tokom celog perioda vegetacije, a može biti izražena i samo u odredjenom periodu tokom vegetacije.

Karakterisatična obojenost listova, pigmentacija i intenzitet nijanse boje, može biti i odlika date vrste. Osnovne forme su: (atropuprurea (crvena forma), aurea (žuta forma), argentea (bele forma) i sl kombinovane forme, gde se ovakva karakteristika može odnositi na formu, varijetet ili kultivar, ali i osnovnu odliku vrste.

Kvalitet obojenosti listova jedne biljke se može razlikovati i prema uslovima koji se javljaju na lokaciji gajenja biljke: rasadnik, zelena površina ili prirodno stanište. Utvrđivanjem uslova koji utiču na ovu karakteristiku, može se primeniti tehnologija proizvodnje koja  utiče na kvalitetan razvoj biljke i postizanje željenog kvaliteta obojenosti lista.

Tehnoligija se odnosi na izmenu uslova pri gajenju biljaka, stvaranjem mikroklimata koji osigurava željen tok prizvodnje. Jedan od važnih aspekata stvaranja mikroklmata je i korigovanje svetlosti, odnosno osunčanosti proizvodne površine,  pogona za gajenje biljaka. Osunčanost se može regulisati uz pomoć različitih tipova materijala koji se koriste za zasenjivanje.  Upotreba zasenjivanja površine može biti namenska za gotovo sve proizvodne površine ili prostorije.

Materijali koji se koriste za regulisanje osunčanosti mogu biti:

    – PVC folije namenski odabrane za dobijane difuzne svetlosti. Karakteristične za plastenike i niske tunele, takodje uslovno za prekrivanje unutrašnjosti staklara i sl.

   – Platnene zavese, plastične trake i rol baldahini su specifični za zatvoreni prostor. Ove mere za zasenjivanje su vrlo efikasne i namenski se mogu upotrebljavati i korigovati lako, prema potrebama gajene kulture i vremenskih uslova.

   – Mreže za zasenu i namenska agril – mikrofiber platna se upotrebljavaju na otvorenom površinama. Upotrebom adekvatne mreže za zasenu, može se odrediti nivo zasenjenosti površine za gajenje biljaka. Precizno se može oformiti željeni mikroklimat. Simuliranjem prirodne senke postiže se: efekat blage zasenjenosti 20% ili jake zasenjenosti 70%. Odabirom adekvatne gustine mreže se postiže preciznija osunčanost bez rizika pregrevanja, stvaranja ožegotina, ali i sprečavanje etioliranja biljaka..

Ukrasne obojene forme lišćarskih biljaka, naročito albino ili trikolor – flamingo forme mogu biti sklone ožegotinama od sunca, gde se svakako smanjuje tržišna vrednost biljke u trenutku prodaje. Gajene forme obojenih lišćara se u kontrolisanim uslovima gajenja mogu održati, da u toku celog vegetacionog perioda imaju maksimalni kvalitet obojenosti listova koji su karakteristični za tu formu.

Aklimatizacija je važan aspekt o kome treba voditi računa kod transporta biljaka na otvorene površine, bilo da je u pitanju dalji rast biljke ili ugradnja na zelenu površinu. Mirovanje vegetacije je pogodan termin za manevrisanje, ukoliko ima vremenskog prostora za isporuku ili distribuciju.

Podeli:

vrh