Prijavi se

07/02/2019

Podeli

UVENUĆE LISTOVA CRVENOLISNOG JAPANSKOG JAVORA  

piše: Vladimir Milutinović

Acer palmatum var.AtropurpureumJapanski javor crvenolisna forma je cenjena dekorativna biljka koja je zbog svojih crvenih i po obliku dekorativnih listova, često gajena u vrtovima i posudama. Ova biljka vodi poreklo iz blagih i vlažnih klimatskih uslova. To svakako govori da se prilikom gajenja moraju predvideti adekvatne pozicije gde će se ova biljka gajiti. Razlog je taj, da se biljke nekada razvijaju sasvim normalo tokom sezone uz pristojno napredovanje u pogledu razvijenosti grana i oformljenosti listova, a onda se dešava da se tokom leta oštete listovi.

Dešava se da se biljke doslovno zapale na jakom suncu, pogotovo ako je biljka gajena na zaštićenoj poziciji. Tokom leta se zemlja, beton i druge čvrste površine se veoma zagrevaju i dovode do toga da se toplota reflektuje i ugrozi biljke. U kombinaciji sa suvim vazduhom i sa jako osunčanom pozicijom, može oštetiti biljku japanskog javora. Takođe nekada se mogu javiti i oštećenja na stablu ili granama, koja mogu biti fizičkog porekla – ožegotine i to predstavlja traumu za biljku. Potrebno je vreme da takvo oštećenje zaraste. To je otvoreno mesto na kome može doći do stvaranja infekcije i biljne bolesti mogu ući u tkivo i izazvati trulež i sušenje dela ili nekada i cele biljke.

Presađivanje biljke tokom aktivne vegetacione sezone (april – oktobar) može negativno uticati na biljku i dovesti do lošeg primanja biljke, a ukoliko se presađivanje ne uradi adekvatno, biljka može stradati. Velike biljke se prilikom presađivanja moraju i dodatno orezati, jer se uklanjanjem dela korena pri vađenju biljke, nekada biljka oštećuje i smanjuje joj se kondicija.

Lečenje:

– Osnovno bi bilo da se prilikom presađivanja velikih biljaka javora odradi vađenje dovoljno velikog busena, koji se mora spremiti tako da se ne raspe zemlja i da se koren ne ogoli. Ovo se postiže dobrim natapanjem zemlje oko biljke i postavljanjem daščica i jutenog platna prilikom vađenja. Ovim se donekle garantuje primanje biljke. Takođe, u trenutku presađivanja se mora odrezati deo zelene mase biljke (preporuka je 25%) obavezno, ako je presadnja u vegetaciji, a opciono, ako je presađivanje biljke u mirovanju vegetacije. Kada se biljka postavlja na novu lokaciju, potrebno je predhodno pripremiti sadno mesto i dodati kvalitetan substrat koji će omogućiti dobro ukorenjivanje (odnos treseta i peska 4:1). Takođe dodati i sporotopivo đubrivo, posipanjem u slojevima, kako se biljka postavi i slojevito zagrće. Preporuka je osmokot sporotopivo đubrivo (50 do 300 g – zavisno od veličine i vrste biljke).

– Kod biljaka koje su oštećene na poziciji na kojoj su duže vreme, potrebno bi bilo odraditi preventivno tretiranje biljke, ili ukoliko je oštećenje nastalo, utvrditi uzrok i tip oboljenja i sprovesti mere tretiranja pravilnim odabirom sredstava.

– Pojava da se na biljci tokom leta javi veći broj sasušenih listova, gde se primeti da je jedan deo biljke svež i zdrav, a jedan deo oštećen – delom suvi listovi po obodu, a deo u potpunosti sagoreo, pokazuje na temperaturni šok i na slabljenje kondicije biljke, koja je oštećena bakterijoznim delovanjem biljne bolesti. Ovo može biti posledica presađivanja biljke u sezoni, zatim povišene količine vode u korenu ili veoma jakog delovanja sunca i temperature. Potrebno bi bilo da se odradi rezidba, uklone sve suve grane i neke sveže kako bi se uštedela hrana u biljci. Tretirati biljku sredstvima za stimulaciju rasta i sredstvom koje štiti biljku u stresnim situacijama. Takođe treba predvideti i sredstvo koje će zaustaviti bakterioze. Preporuka su Mineralne aminokiseline, Bakterijske prihrane, Fosetil-aluminijum i kompleksno NPK mineralno vodotopivo đubrivo sa više azota i fosfora. Ponavljanja bi trebalo da budu preventivno jednom mesečno (april – oktobar) a ukoliko je biljka oštećena, odraditi tretiranje prskanjem na razmaku od 10 dana, sa tri ponavljanja. Takođe se može dodati manja količina KAN đubriva oko biljke uz obilno zalivanje, jer je važno da se obnovi zelena masa biljke.

Podeli:

vrh