Prijavi se

AKO STE PROIZVOĐAČ:

KORACI PRI REGISTRACIJI:

 1. Ako se prvi put susrećete sa našom platformom i zainteresovani ste da postanete korisnik potrebno je da klikom na PRIJAVI SE otvorite stranicu ,,Pristupanje nalogu’’, zatim odaberete opciju REGISTRUJ SE.
 2. Otvaranjem stranice „Registracija korisnika“ ,odaberete iz padajućeg menija opciju „Proizvođač sadnog materijala“ zatim birate opciju DALJE . Otvaraju se polja gde upisujete: ime i prezime; adresu elektronske pošte na koju želite da vam stižu upiti o sadnom materijalu od drugih korisnika.
 3. Opcijom DALJE dolazite do polja u kome birate i potvrđujete lozinku za svoj nalog. Ovim ste završili prvi deo kreiranja naloga.
 4. Potrebno je zatim da iz svog ,,inbox-a’’ na e-mail nalogu koji ste ostavili pronađete automatsku poruku koju smo vam poslali i da klikom na link aktivirate svoj profil. U slučaju da vam mail nije u inboxu proverite svoj ,,junk mail’’, u ovom slučaju potrebno je da svoj e-mail podesite tako da u buduće elektronska pošta koja dolazi sa naše adrese ne bude prepoznata kao ,,spam’’ tj. neželjena pošta.
 5.  Pošto ste ste klikom na link iz inicijalnog e-maila potvrdili da je u pitanju vaša e-mail adresa registrovana na greennet.rs, možete da se ulogujete na svoj korisnički panel.  Kad se ulogujete prvi put potrebno je da do kraja popunite svoj profil sa osnovnim poslovnim podacima svog pravnog lica: PIB, adresa, odgovorno lice… Ako imate logo ili fotografiju kojom želite da se predstavite drugim korisnicima platfome ovde je postavljate na svoj profil.
 6.  Kada nam date svoje poslovne podatke naš tim vam šalje elektronskom poštom profakturu u iznosu vaše godišnje članarine prema važećem cenovniku paketa sa rokom plaćanja od 5 radnih dana i elektronskom verzijom ugovora koji će vam takođe biti poslat poštom na  adresu vašeg pravnog lica.
 7.  Ugovor vam se šalje u dva primerka jedan ostaje vama drugi overavate i vraćate na našu poslovnu adresu.
 8.  Po izvršenoj uplati, u roku od  48h, vaš profil postaje aktivan na platformi što znači da ga mogu videti ostali članovi registrovani na platformi.

UNOŠENJE ARTIKALA:

 1. Po aktivaciji vašeg profila na platformi možete dalje pristupiti unošenju artikala, sadnog materijala koji će biti u vašem izlogu. Artikal defnišemo kao određenu vrsta  sa karatkeristikama koje je određuju u zavisnoti od grupe biljaka kojoj pripada kao što su npr: tip ambalaže, visina….
 2.  Artikli se unose preko opcije „ +Unesite artikle “ na vašem korisničkom panelu. Klikom na ovu opciju vam se otvara polje u koje upisujete latinski naziv artikla koji želite da unesete. Odabirom latinskog naziva artikla u zavisnosti od grupe biljaka kojoj vaš artikal pripada otvara se formular u kome upisujete ili birate karateristike svog artikla. U ovom formularu takođe možete upisati dodatne komentare, postaviti sliku artikla. Za svaki artikal obavezno unosite cenu i količinu. Po unosu artikla birate opciju SAČUVAJ. Artikal se neće sačuvati ukoliko niste uneli obavezna polja, koja će biti obeležena crvenim slovima ako niste pravilno uneli podatke.
 3. Dodajete svaki sledeći artikal klikom na dugme “ +
 4. Šaljete svoju listu artikala administratoru Green Net platforme opcijom POŠALJI SPISAK, a vama u inbox stiže lista artikala koje želite da ulistate.
 5.  Aministrator vam u roku od 48h  šalje elektronsku profakturu u zavisnosti od broja artikala koje želite da ulistate i prema važećem cenovniku.
 6.  Po registrovanoj uplati, administrator u najkraćem roku postavlja vaše artikle u  „Vaš izlog“ koji je vidljiv svim korisnicima Green Net platforme.
 7. Karakteristike artikla nije moguće menjati pošto je jednom unešen. Zato vam savetujemo da pre unošenja artikala pripremite listu artikala prema latinskim nazivima, tipove ambalaže, visine i drugo. Cenu, količinu i fotografiju ulistanog artikla možete menjati kad god vam je to potrebno tj. kada imate promene na stanju određenog artikla a tokom perioda važeće pretplate za taj artikal. Savetujemo vam da redovno ažurirate svoje stanje i cene artikala kako ne bi ste doveli potencijalnog kupca vašeg materijala u zabludui.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU KORISNIČKOG PANELA PROIZVOĐAČA:

Pretraga – Ovde pretražujete sve biljke koje su trenutno dostupne u Green Net bazi. Imate dve mogućnosti za pretraživanje: 1.  prema latinskom nazivu ili 2. prema grupi biljaka.

Vaši upiti – Ovde se prikazuje spisak sadnog materijala koji ste do sada odabrali iz ponude drugih proizvođača i čija vas dostupnost zanima. Klikom na dugme „Pošalji upit“ preko greennet.rs automatski  elektronskom poštom se šalje upit u vaše ime, direktno proizvođačima čiji ste materijal izabrali. Vama stiže kopija upita na elektronsku adresu i komunikaciju sa proizvođačem možete dalje da nastavite direktno.

Prema Uslovima korišćenja platforme, greennet.rs nije odgovoran za transakcije između proizvođača i kupca sadnog materijala.

Artikli:

   Izlog  –  Odavde upravljate informacijama o sadnom materijalu koji nudite preko platforme greennet.rs. Svaka biljna vrsta, koja se identifikuje latinskim nazivom i standardizovnim karakteristikama, u zavisnosti od grupe kojoj pripada, je poseban artikal koji nudite. Kod svakog pojedinačnog artikla vam je u svakom momentu omogućeno da menjate cenu ili dostupnu količinu i fotografiju bez ikakve naknade, a prema vašim trenutnim potrebama, koliko god puta želite u toku pretplate.  Karakteristike artikla kao što su: tip ambalaže, tip stabla, visina biljke i sl. nije moguće menjati jer je to novi artikal i potrebno ga je posebno uneti opcijom „Unesi artikal“.  Ukoliko želite da istaknete određeni artikal tj. da se uvek prikazuju na vrhu liste pri pretrazi sadnog materijala od strane korisnika, možete to uraditi ,,štikliranjem’’ polja “Istakni artikal”. Ova usluga se posebno naplaćuje u dogovoru sa Green Net portalom. Artikle možete privremeno „sakriti“ tj. ukloniti iz rezultata pretrage baze dostupnih artikala za korisnike npr. u slučaju da tih artiklala trenutno nemate u ponudi. U svakom trenutku ga možete ponovo aktivirati i učiniti vidljivim.

   Unešeni artikli  –  Ovde se nalaze artikli koje ste uneli uz pomoć opcije „Unesite artikle“, sačuvali dok ih koristeći opciju  „Pošalji spisak“ ne prosledite administratoru na odobrenje. Aministrator vam u roku od 48h  šalje elektronsku profakturu u zavisnosti od broja artikala koje želite da ulistate i po registrovanoj uplati, administrator u najkraćem roku postavlja vaše artikle iz dela ,,Uneti artikli’’ u  „Vaš izlog“ koji je vidljiv svim korisnicima Green Net platforme.

LN Zahtev – Ukoliko želite da unesete artikal koji nije na spisku već ponuđenih biljnih vrsta i varieteta ovde unosite latisnki naziv za taj poseban artikal, kako bi administratori proverili ispravnost i eventualno je uneli u aktivni spisak latinskih naziva koji su dostupni za unos.

Lista rasadnika –  Ovde možete videti profile svih proizvođača sadnog materijala koji su registrovani na Green Net platformi kao i sadni materijal koji nude.

Lista projektanata i izvođača  – Ovde možete videti profile svih projektanata i izvođača koji su registrovani na Green Net platformi.

AKO STE PROJEKTANT/IZVOĐAČ:

KORACI PRI REGISTRACIJI:

 1.  Ako se prvi put susrećete sa našom platformom i zainteresovani ste da postanete korisnik potrebno je da klikom na PRIJAVI SE otvorite stranicu ,,Pristupanje nalogu’’, zatim odaberete opciju REGISTRUJ SE.
 2. Otvaranjem stranice „Registracija korisnika“ ,odaberete iz padajućeg menija opciju „Projektant/izvođač“ zatim birate opciju DALJE . Otvaraju se polja gde upisujete: ime i prezime; mejl adresu na koju želite da vam stižu upiti o sadnom materijalu od drugih korisnika.
 3.  Opcijom DALJE dolazite do polja u kome birate i potvrđujete lozinku za svoj nalog. Ovim ste završili prvi deo kreiranja naloga.
 4.  Potrebno je zatim da iz svog ,,Inbox-a’’ na e-mail nalogu koji ste ostavili pronađete automatski mejl koji smo vam poslali i da klikom na link aktivirate svoj profil. U slučaju da vam mail nije u inboxu proverite svoj ,,Junk mail’’, u ovom slučaju potrebno je da svoj e-mail podesite tako da u buduće elektronska pošta koja dolazi sa naše adrese ne bude prepoznata kao ,,Spam’’ tj. neželjena pošta.
 5.  Pošto ste ste klikom na link iz inicijalnog e-maila potvrdili da je u pitanju vaša e-mail adresa registrovana na greennet.rs, možete da se logujete na svoj korisnički panel.  Kad se ulogujete potrebno je da do kraja popunite svoj profil sa osnovnim poslovnim podacima svog pravnog lica: PIB, adresa, odgovorno lice… Ako imate logo ili fotografiju kojom želite da se predstavite drugim korisnicima platfome ovde je postavljate na svoj profil.
 6.  Kada nam date svoje poslovne podatke naš tim vam šalje elektronskom poštom profakturu u iznosu vaše godišnje članarine prema važećem cenovniku sa rokom plaćanja od 5 radnih dana i elektronskom verzijom ugovora koji će vam takođe biti poslat poštom na  adresu vašeg pravnog lica.
 7.  Ugovor vam se šalje u dva primerka jedan ostaje vama drugi overavate i vraćate na našu poslovnu adresu.
 8.  Po izvršenoj uplati, u roku od  48h, vaš profil postaje aktivan na platformi što znači da ga mogu videti ostali članovi registrovani na platformi.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU KORISNIČKOG PANELA PROJEKTANATA/IZVOĐAČA:

Pretraga i Nađi biljku – Ovde pretražujete sve biljke koje su trenutno dostupne u Green Net bazi. Imate dve mogućnosti za pretraživanje: 1.  prema latinskom nazivu ili 2. prema grupi biljaka.

Vaši upiti  – Ovde se prikazuje spisak sadnog materijala koji ste do sada odabrali i čija vas dostupnost zanima. Klikom na dugme ,,Dodaj u upite“ greennet.rs  elektronskom poštom šalje upit u vaše ime, direktno proizvođačima čiji ste materijal izabrali. Vama stiže kopija upita na elektronsku adresu i komunikaciju sa proizvođačem možete dalje da nastavite direktno. Prema Uslovima korišćenja platforme, greennet.rs nije odgovoran za transakcije između proizvođača i kupca sadnog materijala.

Lista rasadnika – Ovde možete videti profile svih proizvođača sadnog materijala koji su registrovani na Green Net platformi kao i sadni materijal koji nude.

Lista projektanata i izvođača –  Ovde možete videti profile svih projektanata i izvođača koji su registrovani na Green Net platformi.

vrh