Prijavi se

ZELENA MREŽA PREDSTAVLJENA U KRUŠEVCU LOKALNIM PROIZVOĐAČIMA SADNOG MATERIJALA

09/09/2019

UTICAJ SENOVITE POZICIJE NA PROIZVODNJU SADNICA OBOJENIH LIŠĆARA

03/09/2019

PODRŠKA RASINSKIM RASADNIČARIMA STIŽE IZ “ZELENE MREŽE”

01/09/2019

NEKI OD PROBLEMA KOD GAJENJA FOTINIJE U POSUDAMA

26/08/2019

UVENUĆE LISTOVA CRVENOLISNOG JAPANSKOG JAVORA  

22/08/2019

Sledeći dogadjaj

PREDAVANJA I PREZENTACIJA U OKVIRU “ZELENE MREŽE ODRŽIVIH RASDNIKA SRBIJE” U KRUŠEVCU

Regionalna privredna komora Кruševac, Balkanska 63

05. septembar 2019.

10:00-13:30

vrh